Menu

Det for dette og forrige år tiltænkte medlemsblad, som skulle bestå af reproduktioner efter Joakim Skovgaards fresker i Viborg Domkirke med forklarende tekst af kunsthistoriker Karl Madsen og Dr. Mackeprang, er ikke blevet gennemført på grund af manglende midler. Der indgås derfor en overenskomst med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, som sikrer gennemførelsen. Værket udgives af Ministeriet, mens udgivelsen ledes af Kunstforeningen i samråd med Ministeriet, og foreningen får ret til at erhverve det antal eksemplarer, der skal bruges til uddeling blandt medlemmerne. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger