Menu

generalforsamlingen d. 29. januar fremlægger bestyrelsen virksomhedsplanen med et forslag om at pensionere inspektøren Viggo Jastrau efter mere end 30 års tjeneste og i stedet vælge kunsthistoriker Carl V. Petersen som både inspektør, sekretær og ny redaktør for tidsskriftet Kunstbladet. Der er stærkt delte meninger om forslaget, og ved afstemning forkastes bestyrelsens virksomhedsplan med stort flertal. Bestyrelsen nedlægger derfor sit hverv, og der indkaldes til en fortsættelse af generalforsamlingen, som afholdes d. 19. februar, hvor en ny bestyrelse bliver valgt efter en længere ophedet diskussion om bestyrelsessammensætningen. Det vedtages at ophøre med udgivelsen af tidsskriftet Kunstbladet.
D. 11. november fejrer Kunstforeningen 100-årsdagen for sin stiftelse med en aftenfest på Charlottenborg, hvor 200 medlemmer med ægtefæller samt enkelte særligt inviterede deltager i festen.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger