Menu

På en generalforsamling d. 14. januar vedtages det at sammensmelte administrationen og kunstkomiteen, og at bestyrelsen nu skal bestå af fem kunstnere og fire ikke-kunstnere og dertil af en sekretær og en kasserer, der dog ikke har stemmeret ved bedømmelsen af kunstværker. Der vedtages også regler for årlig udskiftning af en del af bestyrelsens medlemmer.
generelforsamlingen d. 10. marts vedtages det at afsætte en del af den årlige indtægt over de næste fem år til at anskaffe kunstværker i stort format gennem prisopgaver. Foreningen vurderer, om værkerne skal anvendes til bortlodning blandt medlemmerne eller til andre mere passende formål, fx som udsmykning af specifikke steder, og der nedsættes en særegen komité til at bedømme de indkomne forslag.
Kunstforeningens tidsskrift Dansk Kunstblad udgives for første gang med forfatteren Christian Winther som redaktør, og det udkommer i 29 numre dette år.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger