Menu

Constantin Hansen, Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837, Statens Museum for Kunst

Kunstner Adam Müller tildeles sidste års prisopgave for kunstværker i stort format, og det vedtages at lade ham udføre maleriet Martin Luther på Rigsdagen i Worms til placering i Helligaandskirken i København.
Efter forslag fra bestyrelsen vedtages det på generalforsamlingen d. 9. marts at opfordre seks danske kunstnere i udlandet, nemlig Wilhelm Marstrand, Constantin Hansen, Albert Küchler, Ditlev Blunck, Jørgen V. Sonne og Niels Simonsen, til at indsende malerier efter frit emne. Der indkommer i løbet af året malerierne Et selskab af danske kunstnere i Rom af Hansen, Campagnejægere og bønderfolk i ordstrid af Sonne og Scene uden for et fængsel i Rom af Marstrand, og de udstilles sammen med årets andre kunstindkøb.
Det bliver besluttet, at der for fremtiden også gives adgang for medlemmers ledsagere til at se udstillingen med årets kunstindkøb i foreningens lokale.
Forfatter F.C. Hillerup bliver redaktør for tidsskriftet Dansk Kunstblad, og der udgives 30 numre dette år.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Bortlodninger

Udstillinger