Menu

Der indkommer en skitse fra kunstneren Fritz Westphal til en prisopgave over Bertel Thorvaldsens hjemkomst i 1838, og det besluttes at bestille skitsen udført som maleri, dog under råd og vejledning fra professor H.E. Freund og billedhugger H.W. Bissen.
På grund af et overskud besluttes det at anskaffe et litografi af et af de ’fortrinligste’ malerier, der har været udstillet i foreningen, samt at dette litografi skal leveres i 1000 eksemplarer til uddeling blandt medlemmerne. Der udstedes en konkurrence om litografiet. Derudover udsendes der opfordringer til udvalgte danske kunstnere i udlandet om at indsende kunstværker til erhvervelse.
C.W. Eckersberg melder sig ud af foreningen.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger